Zware cliënten in de zorg, een groeiend probleem. Ik denk graag mee in passende werkvoorzieningen.
Kanker en werk, een combi die aandacht vraagt. @cancerandcareer ondersteunt u graag met coaches en #arbeidsdeskundigen.
Arbeidsverzuim zegt wat over de effectiviteit en gezondheid van de organisatie. Praat er eens over met een #arbeidsdeskundige. Specialist in het speelveld mens-werk-inkomen
Werkgevers die geen mensen in dienst nemen met een beperking, laten kansen liggen. Praat eens over kansen met een #arbeidsdeskundige.
Ziekte en arbeidsgeschikheid hoeven elk aar niet te bijten. 70% van de werkenden heeft afgelopen weken klachten gehad en waren aan het werk.
Een ziekmelding is feitelijk een verzoek tot passend werk.
Als je iedereen gelijk wilt behandelen, moet je ze verschillend beoordelen. Daarom staat maatwerk bij mij voorop. @Scheffer_E
Wat mensen zoeken in hun werk zijn meesterschap, autonomie en zingeving. En dat hun werkleven lang.
Van de werknemers die hun baan te zwaar vinden heeft meer dan de helft nog niet nagedacht over ander werk. Boeiend gesprekonderwerp voor bij een kop koffie met je werknemer.
1/3 werkgevers heeft maatregelen genomen om langer door te werken. 2/3 niet.
Stel dat we onze functioneringsgesprekken contractbespreking zouden noemen. Klinkt toch veel gelijkwaardiger . Ook bij arbeidsongeschikheid. @Scheffer_E
Ik las dat er meer mensen in de wereld aan overgewicht dan aan ondervoeding lijden. Dit stelt ons niet alleen voor morele vragen, maar ook voor enorme gezondheidsuitdagingen
Uit omdenken: Willen we echt alles wat we denken dat we willen? Boeiend om eens met je medewerkers over te praten.
Na kanker is niets meer hetzelfde al s voorheen. Langzaam komt je basis terug en dan moet je je weg vinden in je werk. Vraag deskundig arbeidsdeskundigadvies @cancerandcareer, @Scheffer_E

Wie ben ik?

Ik ben een arbeidsdeskundige met ruime en brede ervaring in de advisering rond arbeidsverzuim. Ik word geboeid door levensverhalen. Vanuit mijn oorspronkelijke opleiding Ergotherapie heb ik oog voor het functioneren van de mens in een brede context. Dat zie je terug in mijn onderzoeken. Daarin probeer ik een overzicht te krijgen van de rollen die iemand heeft, de verantwoordelijkheden die hij of zij daarin draagt en de energie die dat geeft of vraagt. Dat werkt verhelderend voor alle partijen. Het creëert draagvlak voor en het leidt tot logische vervolgstappen.

Deze benaderingswijze geeft ook ruimte om preventief mee te denken met zowel werkgever en werknemer. Want veranderingen van functies binnen organisaties of nieuwe levensfases in het leven van de werknemer vragen om eenzelfde herbezinning.

Ik ben in mijn advisering gericht op maatwerk, kennisoverdracht en samenwerking. Ik kan goed luisteren en daarbij mijn vragen goed richten.

Ik ben in staat om onderwerpen ter discussie te stellen, zonder daarbij in een strijd te belanden. Vertrouwen, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid en duidelijkheid zijn woorden die bij mij passen.

Wat kan ik voor u doen?

Ik adviseer en ondersteun u in vraagstukken rond duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Mijn uitgangspunt is het contract tussen u en uw werknemer. Ooit stonden vraag en aanbod goed in verhouding tot elkaar. Bij verzuim kan de werknemer niet meer aan dat contract voldoen. Dit kan tijdelijk, maar het kan ook blijvend zijn. Het vraagt in elk geval om herbezinning. Ik ben tevreden als werkgever en werknemer weer helder weten wat hun ver-volgstappen zijn en ze de regie kunnen houden met betrekking tot hun gezamenlijke overeenkomst.Algemene voorwaarden Privacyverklaring

Diensten

AD-check

Doel: Zijn u en uw werknemer op de goede weg met de stappen die tot nu toe zijn gezet in de re-integratie?
Werkwijze: Bestuderen van re-integratiedossier en personeelsgegevens (arbeidscontract, verzuimhistorie, CV) en mondelinge toelichting door.
Resultaat: Mondeling advies.
Benodigde tijd: 1,5 uur.

Coaching

Doel: Het vraagt kennis en vaardigheid om uw personeel te begeleiden wanneer er sprake is van arbeidsverzuim. Ik heb ervaring in het coachen van leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om in de begeleiding de juiste vragen te leren stellen en effectieve stappen te zetten.
Werkwijze: Coachingsgesprek of langere aanwezigheid als interim bij u in het bedrijf.
Resultaat: Overdracht van kennis en aanleren van vaardigheden.
Benodigde tijd: In overleg.

Onderzoek & Advies

Doel: Wanneer een werknemer uitvalt voor zijn werk krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Het is wetgeving die u beiden helpt om de juiste beslissingen te nemen om weer zo snel mogelijk, maar tegelijk duurzaam aan het werk te komen en te blijven. Dit vraagt een goed plan van aanpak en regelmatige evaluatie of u nog op de juiste koers zit. De wetgeving is duidelijk. Toch kan het hele proces met de afwegingen die gemaakt moeten worden complex zijn. Met een arbeidsdeskundig re-integratie advies help ik u om goed op koers te blijven en de beslissingen onder ogen te zien en te nemen die nodig zijn voor een duurzaam resultaat. Wanneer uw werknemer een jaar ziek is verwacht het UWV van u dat u dit re-integratieonderzoek inzet.
Werkwijze: bestuderen van re-integratiedossier en verzuimhistorie, gesprek met werkgever en werknemer, overleg met andere partijen in het proces.
Resultaat: Adviesrapport.
Benodigde tijd: 5 tot 8 uur.

Training

Doel: Aan leidinggevenden, casemanagers of personeelsfunctionarissen handvatten bieden om in goed oveleg met de werknemer tijdig stappen te zetten om een gezonde en duurzame arbeidsrelatie te houden en waar nodig gebruik te maken van ondersteunende wetgeving en de juiste adviseurs.
Werkwijze: Interactieve training voor groepen tot tien deelnemers.
Resultaat: Verleggen van de focus van lastig verzuim naar mogelijkheden tot duurzame inzetbaarheid.
Benodigde tijd: Vanaf één dagdeel.

Verbonden Met

Hoe vinden wij elkaar? /contact

Samenwerkingspartners

Cancer and Career, www.cancerandcareer.nl
Menskracht Deventer, www.menskrachtinnoveert.nl

De Start Van Schalenmaatwerk.nl

01-09-2014

Vandaag is een andere maandag.

Vandaag start ik met mijn bedrijf Schalen maatwerk.

De inhoud blijft het zelfde: Arbeidsdeskundig advies aan werkgever en werknemer waar arbeidsongeschiktheid in het spel is of dreigt.

Mijn kennis en ervaring en mijn liefde voor het vak breng ik vanaf vandaag onder in een eigen onderneming.

Over mijn naamkeuze:

Schalen is mijn meisjesnaam en omvat alles wat ik in het eerste deel van mijn leven mee heb gekregen en wat ik meedraag in mijn kijk op de mens en de wereld.

Maatwerk is mijn handelsmerk. Als je mensen gelijk wilt behandelen, moet je ze verschillend beoordelen. Geen bedrijf, geen medewerker is gelijk. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Het verhaal waarlangs hij tot het moment van nu is gekomen en van waaruit hij de keuze voor morgen gaat maken.

Met kennis van wetgeving en arbeidsongeschiktheid wil ik me in mijn advies richten op inzetbaarheid van mensen. Want geen mens staat graag langs de kant.

Ik zie er naar uit bestaande contacten een vervolg te geven en nieuwe contacten te leggen.

De eerste nieuwe zakelijke contacten hebben me geholpen bij het maken van deze website en het ontwikkelen van mijn logo:

Dennis Stolmeijer, een websitebouwer met oog voor de praktijk en een blik vooruit.

Lydia Verbaan, een grafisch vormgeefster die creativiteit doordenkt.

Twee jonge talentvolle mensen.

En zo heb ik weer aan den lijve ervaren dat een nieuwe stap je zo maar weer naar nieuwe waardevole ontmoetingen kan leiden.

Dat smaakt naar meer!

Ellemieke Scheffer

Kanker en Werk

23-09-2014

Als arbeidsdeskundige ben ik verbonden aan Cancer & Career. Dit is een landelijk begeleidingsbureau met arbeidsdeskundigen en coaches voor mensen met kanker in een werksituatie. Binnen de regio Midden-Oost werk ik samen met Frans de Blocq coach van De Blocq Talent Management.

Afgelopen week sprak ik Henk, afdelingshoofd in een grote organisatie. Een harde werker. Nu echter niet meer. Geraakt door kanker. Aanleiding voor ons gesprek was toenemende wrijving tussen hem en zijn werkgever. ‘Ik krijg het gevoel dat ze me kwijt willen’. Toen we daarover doorspraken zei hij: ‘De eerste tijd na de operatie was ik vooral blij en dankbaar voor de tijd die ik voor mijn gevoel nog gekregen heb. Dat gevoel bepaalde al mijn gedachten en overwegingen. Ik merk dat ik nu steeds meer aan het rekenen ben wat me financieel te wachten staat.‘ In het gesprek zijn we dit fases gaan noemen: De fase van opluchting, dankbaarheid voor het leven. De fase waarin je je herbezint op wat werkelijk belangrijk is. Daarna de fase waarin je weer landt in de realiteit van de euro’s: de schoorsteen moet immers wel roken en het bedrijf maakt wel plannen om door te gaan met de bedrijfsvoering. Hoe breng je dit bij elkaar? CANCER & CAREER is een landelijk begeleidingsbureau met arbeidsdeskundigen en coaches voor mensen met kanker in een werksituatie. CANCER & CAREER biedt tweeledige begeleiding: Zowel op de levens- en loopbaanvragen als op het arbeidsverzuimproces en de euro’s. Het één kan niet zonder het ander. En wij geloven zelfs dat het één het ander kan versterken. De coach kan deze werknemer helpen om terug te gaan naar wat hij wil. En dit vervolgens concreet te maken in een aantal opties, rekening houdend met wensen en realiteit. De arbeidsdeskundige kan in samenspraak met de bedrijfsarts de keuzekaders stellen. Restverschijnselen van kanker worden immers ook een gegeven. Evenals de eisen die in een functie worden gesteld of de bedrijfsmatige koers die het bedrijf heeft ingezet. Onze ervaring is dat vanuit een basis van reële feiten, de keuzes vanzelf helder worden. Henk voelde ook wel, aan alles, dat zijn oude werk niet meer gaat lukken. Misschien is dat wel wat de werkgever eigenlijk bedoelde: Niet ‘ik wil je kwijt’, maar ‘ik zie je niet meer terugkomen op je afdeling’. En dat is zinvol om over in gesprek te gaan. Daarin ondersteunen we graag. Meer informatie over CANCER & CAREER vindt u op www.cancerandcareer.nl. Ook kunt u ons bellen of mailen met een concrete vraag. Frans de Blocq. M: 06 51096766, E: f.deblocq@cancerandcareer.nl Ellemieke Scheffer, M:0623739412, E: e.scheffer@cancerandcareer.nl

Werkvoorzieningen

23-07-2015

Met een groep collega arbeidsdeskundigen hebben we het afgelopen jaar onder leiding van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) een leidraad ontwikkelt. Een methode om werkvoorzieningen als standaardoptie mee te nemen in de analyse van een werkprobleem: kan deze werknemer zijn werk misschien wel blijven doen met extra begeleiding, verschuiving van taken of de inzet van een technisch hulpmiddel. Binnenkort zal deze leidraad worden gepubliceerd.

De ontwikkeling van het wiel, een speer, een bijl. De mens denkt al zijn hele bestaansgeschiedenis na over het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen. Om werk lichter te maken, minder gevaarlijk, werk te versnellen of zich te ontdoen van eentonig werk. Werkvoorzieningen zijn onderdeel van ons leven. Meestal denken we over het gebruik er van niet eens meer na. Als arbeidsdeskundige werk ik dagelijks met werknemers die hun werk niet meer kunnen doen. Omdat ze een beperking hebben. Lichamelijk of mentaal. Voorzieningen kunnen mensen op de werkvloer houden. En vaak zijn hier ook nog vergoedingsmogelijkheden voor. De inzet van een werkvoorziening kan heel verfrissend zijn. Ook voor de collega’s die (nog) geen klachten hebben. Hoeveel baat hebben jij en ik niet bij de ontdekking van het wiel. Het wiel, ooit bedacht omdat iemand zijn last te zwaar vond en het daar niet bij liet zitten.